lian jian wei jing fang approach
Course

Professor Lian Jian Wei Jing Fang´s approach

Professor Lian Jian Wei on the application of classical formulas. Jing Fang case studies of Huang Qin Tang, Da Chai Hu Tang, Hou Pu San Wu Tang, Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang, Yin Chen Hao Tang, Da Huang Gan Cao Tang, Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang, Zhi Gan Cao Tang. E-book slider: total 48 pages

2 Lessons /

1 learner taking this course

Or log in to access your purchased courses

Lessons