Jing Fang Study

Jing Fang Study

Classical Chinese Medicine

jing fang courses

Medicinals & Formulas of the Shang Han Lun

Index of Shang Han Lun Medicinals (Pinyin A-Z)

Ba Dou 巴豆 Bai Tou Weng 白头翁 Bai Zhu 白术 Ban Xia 半夏 Bei Mu 贝母 Cong Bai 葱白 Chai Hu 柴胡 Chi Shi Zhi 赤石脂 Chi Xiao Dou 赤小豆 Da Huang 大黄 Da Ji 大戟 Da Zao 大枣 Dai Zhe Shi 代诸石 Dang Gui 当归 E Jiao 阿胶 Fu Ling 茯苓 Fu Zi 附子 Gan Cao 甘草 Gan Jiang 干姜 Gan Sui 甘遂 Ge Gen 葛根 Geng Mi 梗米 Gua Di 瓜蒂 Gua Lou Gen 瓜蒌根 Gua Lou Pi 瓜蒌皮 Gua Lou Shi 瓜蒌实 Gui Zhi 桂枝 Hai Zao 海藻 Hou Po 厚朴 Hua Shi 滑石 Huang Bai 黄柏 Huang Qin 黄芩 Huang Lian 黄连 Huo Ma Ren 火麻仁 Ji Zi 鸡子 Ji Zi Huang 鸡子黄 Jiao Yi 胶饴 Jie Geng 桔梗 Lian Qiao 连翘 Long Gu 龙骨 Ma Huang 麻黄 Mai Men Dong 麦门冬 Mang Xiao 芒硝 Meng Chong 虻虫 Mu Li 牡蛎 Ren Shen 人参 Qian Dan 铅丹 Qin Pi 秦皮 Shang Lu Gen 商陆根 Shao Yao 芍药 Sheng Di Huang 生地黄 Sheng Jiang 生姜 Sheng Ma 升麻 Shi Gao 石膏 Shi Mi 食密 Shu Jiao 蜀椒 Shu Qi 蜀漆 Shui Zhi 水蛭 Tao Ren 桃仁 Tian Men Dong 天门冬 Ting Li Zi 葶苈子 Tong Cao 通草 Wei Rui 葳蕤 Wen Ge 文蛤 Wu Mei 乌梅 Wu Wei Zi 五味子 Wu Zhu Yu 吴茱萸 Xi Xin 细心 Xing Ren 杏仁 Xiang Chi 香豉 Xuan Fu Hua 旋覆花 Yuan Hua 芫花 Yin Chen Hao 茵陈蒿 Ze Xie 泽泻 Zhi Mu 知母 Zhi Shi 枳实 Zhi Mu 知母 Zhi Zi 栀子 Zi Bai Pi 梓白皮 Zhu Dan Zhi 猪胆汁 Zhu Fu 猪肤 Zhu Ling 猪苓 Zhu Ye 竹叶

B Ba Dou 巴豆 Bai Tou Weng 白头翁  Bai Zhu 白术 Ban Xia 半夏  Bei Mu 贝母

Bai Tou Weng 白头翁

bai zhu

Bai Zhu 白术

Ban Xia 半夏

bei mu

Bei Mu 贝母

C Cong Bai 葱白 Chai Hu 柴胡 Chi Shi Zhi 赤石脂 Chi Xiao Dou 赤小豆

Chai Hu 柴胡

chi shi zhi

Chi Shi Zhi 赤石脂

Chi Xiao Dou 赤小豆

D Da Huang 大黄 Da Ji 大戟 Da Zao 大枣 Dai Zhe Shi 代诸石 Dang Gui 当归

da huang

Da Huang 大黄

da zao

Da Zao 大枣

dai zhe shi

Dai Zhe Shi 代诸石

dang gui

Dang Gui 当归

E E Jiao 阿胶

e jiao zhu

E Jiao 阿胶

F Fu Ling 茯苓 Fu Zi 附子

fu ling

Fu Ling 茯苓

fu zi

Fu Zi 附子

G Gan Cao 甘草 Gan Jiang 干姜 Gan Sui 甘遂  Ge Gen 葛根 Geng Mi 梗米 Gua Di 瓜蒂 Gua Lou Gen 瓜蒌根 Gua Lou Pi 瓜蒌皮 Gua Lou Shi 瓜蒌实 Gui Zhi 桂枝

Gan Cao 甘草

gan jiang

Gan Jiang 干姜

ge gen

Ge Gen 葛根

gua lou pi

Gua Lou Pi 瓜蒌皮

Gui Zhi 桂枝

H Hai Zao 海藻 Hou Po 厚朴 Hua Shi 滑石 Huang Bai 黄柏 Huang Qin 黄芩 Huang Lian 黄连 Huo Ma Ren 火麻仁

Hai Zao

Hai Zao 海藻

hou po

Hou Po 厚朴

hua shi

Hua Shi 滑石

huang bo

Huang Bai 黄柏

Huang Qin

Huang Qin 黄芩

huang lian

Huang Lian 黄连

huo ma ren

Huo Ma Ren 火麻仁

J Ji Zi 鸡子 Ji Zi Huang 鸡子黄 Jiao Yi 胶饴 Jie Geng 桔梗

jie geng

Jie Geng 桔梗

L Lian Qiao 连翘 Long Gu 龙骨

lian qiao

Lian Qiao 连翘

long gu

Long Gu 龙骨

M Ma Huang 麻黄 Mai Men Dong 麦门冬 Mang Xiao 芒硝 Meng Chong 虻虫 Mu Li 牡蛎

Ma Huang

Ma Huang 麻黄

mai men dong

Mai Men Dong 麦门冬

mang xiao

Mang Xiao 芒硝

mu li

Mu Li 牡蛎

R Ren Shen 人参

ren shen

Ren Shen 人参

Q Qian Dan 铅丹 Qin Pi 秦皮

qin pi

Qin Pi 秦皮

S Shang Lu Gen 商陆根 Shao Yao 芍药 Sheng Di Huang 生地黄 Sheng Jiang 生姜 Sheng Ma 升麻 Shi Gao 石膏 Shi Mi 食密 Shu Jiao 蜀椒 Shu Qi 蜀漆 Shui Zhi 水蛭

shang lu gen

Shang Lu Gen 商陆根

Shao Yao 芍药

sheng di huang

Sheng Di Huang 生地黄

sheng ma

Sheng Ma 升麻

shi gao

Shi Gao 石膏

shu jiao

Shu Jiao 蜀椒

shui zhi

Shui Zhi 水蛭

T Tao Ren 桃仁 Tian Men Dong 天门冬 Ting Li Zi 葶苈子 Tong Cao 通草

tao ren

Tao Ren 桃仁

tian men dong

Tian Men Dong 天门冬

ting li zi

Ting Li Zi 葶苈子

tong cao

Tong Cao 通草

W Wei Rui 葳蕤 Wen Ge 文蛤 Wu Mei 乌梅 Wu Wei Zi 五味子 Wu Zhu Yu 吴茱萸

wu mei

Wu Mei 乌梅

wu wei zi

Wu Wei Zi 五味子

wu zhu yu

Wu Zhu Yu 吴茱萸

X Xi Xin 细心 Xing Ren 杏仁 Xiang Chi 香豉 Xuan Fu Hua 旋覆花

xi xin

Xi Xin 细心

xing ren

Xing Ren 杏仁

xuan fu hua

Xuan Fu Hua 旋覆花

Y Yuan Hua 芫花 Yin Chen Hao 茵陈蒿

yin chen hao

Yin Chen Hao 茵陈蒿

Z Ze Xie 泽泻 Zhi Mu 知母 Zhi Shi 枳实 Zhi Zi 栀子 Zi Bai Pi 梓白皮 Zhu Dan Zhi 猪胆汁 Zhu Fu 猪肤 Zhu Ling 猪苓 Zhu Ye 竹叶

ze xie

Ze Xie 泽泻

zhi mu

Zhi Mu 知母

zhi shi

Zhi Shi 枳实

zhi zi

Zhi Zi 栀子

zhu ling

Zhu Ling 猪苓

zhu ye

Zhu Ye 竹叶